Concept

Wat is de week van de Brusselse thuislozenzorg?

Jaarlijks organiseren de Bico-Federatie, het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg, de AMA-Federatie en CDCS-CMDC beurtelings, maar in nauwe samenwerking, de Week van de Brusselse thuislozenzorg.

Tijdens die week zet de Brusselse thuislozensector haar deuren open. Iedereen kan dan de organisaties gaan bezoeken doorheen de week. Er is ook steeds een studiemoment voorzien.

Het doel is ontmoeting en samenwerking stimuleren. De positieve effecten van deze ontmoetingsweek zijn talrijk. Vaak worden tijdens de bezoeken de kiemen van samenwerking gelegd tussen medewerkers van organisaties. Het biedt de medewerkers de kans om hun netwerk uit te breiden en te verstevigen. 

Het initiatief ontstond in 2001. We werken over de communautaire grenzen én over de sectorgrenzen heen.