Week van de Brusselse thuislozenzorg

"Van lokale crisis tot wereldwijde crisis: hoe de relatie onderhouden?"

Van 26 tot 29 oktober 2020
Studiedag - Dinsdag 1 Juni 2021


Sinds 2000 organiseren de AMA (Fédération des Maisons d’Accueil et des Services d’Aide aux Sans-abri), de Bico-federatie, het Kenniscentrum WWZ/Regio-Overleg Brusselse Thuislozenzorg en Het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC-CDCS vzw) de week van de Brusselse thuislozenzorg in partnerschap en op roterende basis.

Het doel van deze week is om, door middel van ontmoetingen en uitwisseling van goede praktijken, contacten te bevorderen tussen Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire instellingen die hulp verlenen aan daklozen, maar ook om bruggen te slaan naar verwante sectoren die met hetzelfde publiek werken of met dezelfde problemen te maken hebben.


Concreet betekent dit dat de werknemers van de sector elkaar gedurende 4 dagen op hun werkplek ’bezoeken’ om elkaar te leren kennen, om het werk van de dienst, de projecten en hun achterliggende visies te ontdekken, maar ook om een netwerk over de taalgrenzen heen en een samenwerking tussen de sectoren op te zetten.

Het thema van deze 2020-editie is "Van lokale naar mondiale crisis, hoe de relatie onderhouden?". Wij willen de aandacht vestigen op de diensten die dagelijks worden opgezet om de band met mensen, instellingen of bedrijven, zoals we die nu kennen, voor mensen, instellingen of bedrijven in stand te houden.

Een studiedag wordt ook georganiseerd op Dinsdag 1 Juni 2021 - alle informatie hier.

Als u meer informatie wilt, kunt u nu al contact opnemen met Clara Mennig (c.mennig@ama.be of 02 513 62 25).